Planet Hero: Basurama - když je umění odpad

Nápady. Inspirace. Interakce. To je Minimum Waste. V naší sérii Planet hero klademe důraz především na první dvě slova. Přinášíme vám každodenní hrdiny, kteří se rozhodli bojovat za snížení odpadu a zodpovědný životní styl.Nápady, inspirace, interakce.

Tahle slova v naší Planet hero sekci ještě nikomu neseděla tak, jako projektu Basurama. 

Basurama je španělský spolek umělců, kteří tvoří z odpadu a okolo odpadu. Zakládající členové se potkali během studia architektury v Madridu. Spojeni nespokojeností vůči konvenčnosti jejich studiního programua, začali společně vyrážet do ulic, aby se propojili s městem a naučili se od něj něco nového.


Toto uskupení, oficiálně založeno v roce 2001, si klade za cíl, abychom přehodnotili odpad, přebytečné prostory a přebytečnou energii. Chtějí, abychom pochopili naše vnímání každodenní reality, tím, že zpochybňují konvenční použití zdrojů a to, jak s nimi pracujeme. A tak si začali hrát s odpadem ve všech jeho formách. 

Credits: Basurama


Nejdůležitější je, že v Basurama nevidí odpad, tak, jako ho vidí většina z nás - tedy jako něco spíše negativního. Místo toho dávají odpadu zcela nový význam - vidí jej jako materiál, pomocí kterého můžeme zvizualizovat to, co obvykle nevidíme (např. právě odpad). Jako nástroj pro zobrazení toho, co se obvykle snažíme skrýt. 


Credits: Basurama


Jejich model je založen na principu: přebytečný odpad + přebytečný prostor = nový veřejný prostor. S pomocí instalací vyrobených z odpadu se snaží oživovat veřejné prostory, které byly dávno zapomenuty a zejí prázdnotou.

Jde jim to dobře - jejich projekty najdete po celém světě, od Madridu a Lisabonu přes Malabo až po Taipei. K dnešnímu datu Basurama realizovala více než 100 projektů na čtyřech kontinentech. Jejich realizace mají obecně tři hlavní cíle: zaprvé, poukázat na obrovskou a nikdy nekončící produkci odpadu, zadruhé, naučit komunity s omezenými ekonomickými zdroji jak z odpadu vytvářet zdroj a příležitost výdělku. A za třetí, jejich projekty slouží jako platforma pro sociální dialog a budování komunit.

Vytvořili například barevné dětské hřiště z odpadu, co je typicky k nalezení na skládkách (staré pneumatiky, palety, kusy plastů) či ??? Nám se asi nejvíc líbí projekt nazvaný “Navidad en RE” - 3D instalace vytvořená z odpadků, která měla upozornit na odpad, který vznikne v období Vánoc. 


Credits: Basurama

A pak že odpad nemůže být umění! 

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše