Kde se vzal minimalismus?

Aktualizováno: 28. 6. 2020

Minimalismus je dnes v kurzu. Tento životní styl totiž skvěle kontrastuje s masovou spotřebou a materiálním způsobem života, jejichž negativní dopady si začíná uvědomovat čím dál víc lidí.


Instagram je plný #minimalist hashtagů, slovo minimalismus se pro spoustu lidí stalo běžným pojmem. Víme ale, co se za ním doopravdy skrývá? Co je vlastně minimalismus a kde se vzal? 


Ač se minimalismus může zdát jako nový směr, jeho kořeny sahají hluboko do lidské historie.  

Prapůvod některých stěžejních myšlenek minimalismu lze najít už v starověkém Řecku a Římě, konkrétně u stoiků. Stoikové mimo jiné tvrdili, že by si lidé měli vážit věcí, které mají a být za ně neustále vděční. Proč? Protože když se naučíme skutečně si vážit věcí, které už máme, sníží se tak naše touha po věcech nových. 

Tato myšlenka jde ruku v ruce s filozofií dnešního minimalismu, která hovoří o tom, že neustálá touha po nových věcech a její marné uspokojování je zdrojem nespokojenosti a stresu. 


„Nechtěj, co není, a chtěj, co je, a budeš spokojen.“

- Epitétos

“Neooddávej se snění o tom, co nemáš, ale uvědom si, jak požehnaný jsi věcmi, které už máš. Potom si s díky představ, jak moc bys po nich toužil, kdyby tvoje nebyly." 

Marcus Aurelius (překlad autorka článku)

https://unsplash.com/photos/BlIhVfXbi9s
PC: Samantha Gades via Unsplash

Jisté spojitosti s minimalismem najdeme také v buddhismu. Druhá vznešená pravda hovoří o vzniku utrpení a tvrdí, že velká část našich útrap je spojena s připoutaností - tedy lpěním po věcech a rozkoší z nich. Podle první vznešené pravdy totiž nic netrvá věčně, a tak je tato rozkoš vždy pouze dočasná. Hodně lidí lpí například na svém autu, jsou k němu emočně připoutaní a některé z nich může zdánlivě činit šťastnými. Auto se ale může kdykoliv porouchat, nevratně poškodit při autonehodě, někdo vám ho může ukrást nebo objet klíčem. Takové události nás pak logicky činí nešťastnými, ne proto, že je smutné, když vám někdo něco ukradne, ale právě proto, že jste k věci byli připoutaní, a se ztrátou se tak těžko vyrovnáváte. V buddhismu také najdeme myšlenku nelpět na věcech, která je stěžejní i pro minimalismus.

Ač se někteří mylně domnívají, že minimalismus je o vyhazování přebytečných věcí, které máme doma, ve skutečnosti jde o životní styl, který bere nehromadění zbytečných věcí jako klíč k tomu, abychom se zaměřili na reálné hodnoty jako zdraví, štěstí, uspokojení z práce, osobní růst či lásku. 

Osobně zde vidím lehký rozpor v tom, že v rámci minimalismu by si člověk měl pořizovat pouze takové věci, které stojí za to, jsou kvalitní a líbí se nám natolik, že si jich budeme vážit a mít je rádi, dokud nám nedoslouží. Podle mě je ale o to těžší se k takovým věcem nepřiputat a nebýt smutný z toho, když vám někdo ukradne například vaši jedinou, kvalitní, koženou kabelku. Naproti tomu, pokud máte kabelek 20, tak vás podle mě ztráta jedné z nich tolik nezasáhne. Já osobně minimalismus praktikuji (a nejen v šatní skříni), ale asi v něm ještě nejsem dostatečně zralá, a proto se od věcí nedovedu 100% odpoutat a prostě mě mrzí, když o ty dražší a milovanější z nich přijdu. Nevadí, aspoň vím na čem pracovat. Koneckonců, minimalismus je cesta a člověk je věčný student. 

Vraťtme se nicméně ke kořenům minimalismu. V rámci historie tohoto životního stylu nesmíme opomenout ani moderní dějiny, kde se koneckonců s pojmem minimalismus setkáváme poprvé, a to v oblasti umění. Objevuje se v 50.letech 20.stol. v New Yorku, jakožto umělecký směr pro který je typická extrémní estetická strohost. Minimalistická umělecká díla jsou charakteristická jednoduchou geometrickou formou. Podle Wikipedie “odstranění všeho nepodstatného umožňuje divákovi intenzivně vnímat základní a důležité složky daného díla.” Tato definice platí i pro minimalismus jakožto životní styl - důkazem budiž citát od The Minimalists. 

“Minimalismus je nástroj, který vás v životě zbavuje přebytečných věcí, abyste se mohli soustředit na věci důležité -  štěstí, svobodu nebo uspokojení z práce.”

- The Minimalists (překlad autorka článku)

Paralela s uměním mi tu přijde zajímavá a trefná. 

Minimalismus tedy zdaleka není životní styl zpopularizovaný profesionální uklízečkou Marie Kondo na Netflixu. Minimalismus není o vyházení přebytečných věcí, které máte doma. Je to životní filozofie, jejíž kořeny najdeme už v antice, východních filozofiích, a v neposlední řadě také ve stejnojmenném uměleckém směru. Minimalismus je způsob myšlení, je to celoživotní cesta. 

Mě osobně tato cesta jakožto udržitelně smýšlejícímu člověku dává smysl. A vám? 


Autor: Tereza Dohnalová


Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Minimalismus

https://www.theminimalists.com/minimalism/

https://minimalism.life/journal/an-ancient-philosophy

https://johnschronicle.org/2019/02/13/the-rise-of-minimalism/

http://www.minimalstudent.com/zen-and-the-art-of-minimalism-part-1-zen-philosophy/


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše